Autor: Rafał Skibicki, UWr, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria prawna

W dniu 6 października 2021 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po raz pierwszy w trybie hybrydowym odbyła się coroczna konferencja poświęcona prawu nowych technologii organizowana we współpracy pomiędzy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu.

Tematyka konferencji była poświęcona nadchodzącym zmianom w zakresie prawa regulującego platformy internetowe. Pierwszy panel dotyczył zwłaszcza projektu Aktu o usługach cyfrowych. Drugi panel był poświęcony regulacjom sektorowym w zakresie prawa autorskiego, a trzeci – bezpieczeństwu usług cyfrowych. Z kolei w panelu czwartym  prawnicy z największych polskich podmiotów z branży e-commerce dyskutowali o podejściu biznesowym do wdrażania nowych regulacji prawnych. Organizatorom konferencji udało się zaprosić wspaniałych prelegentów, wybitnych ekspertów prawa nowych technologii z Polski jak i z zagranicy. Wystąpili chociażby prelegenci z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Uniwersytetu w Glasgow.

W konferencji wystąpili także członkowie naszego konsorcjum: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński oraz Rafał Skibicki.

Wydarzenie miało także licznych partnerów: Izbę Gospodarki Elektronicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, czasopisma „Radca Prawny w Administracji” oraz „IT w Administracji”.

W organizację zaangażowanych było wielu członków naszego konsorcjum oraz jego przyjaciół: r.pr dr Gabriela Bar, r.pr. Maria Dymitruk, Rafał Skibicki, a także, last but not least, pan prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

Tradycyjnie zapraszamy na przyszły rok do wzięcia udziału w następnej edycji konferencji!

Konferencja była nagrywana i organizatorzy zamierzają udostępnić nagranie w późniejszym czasie.