LegalTech

Nasz zespół

Dariusz Szostek – partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy, of consuel w Maruta/Wachta, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; członek European Law Institute w Wiedniu, Członek Rady Programowej IGF ONZ 2021, członek Blockhaton EUiPO Bruksela, Przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa (konsorcjum polskich uczelni oraz NASK), profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii UO, Członek PAN Katowice, ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru, autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law – wydanie New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London), IT i bezpieczeństwo danych w kancelarii prawnej (współautor, redakcja),  Autor monografii Blockchain i Prawo 2018 (Warszawa) – edycja angielska Blockchain and Law (Nomos Germany), współautor monografii Smart contarct and Insurance (Londyn, w druku).

Mariusz Załucki – profesor zwyczajny prawa, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego AFM Kraków (Polska). Absolwent studiów prawniczych w Polsce, zgłębiał również wiedzę z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i cywilnego na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz na Uniwersytecie Staffordshire w Stoke-on-Trent w Anglii. Pracował jako visiting professor na kilku zagranicznych uniwersytetach, m.in. University of Bristol (Anglia), University of New South Wales w Sydney (Australia), Keele University (Anglia), Staffordshire University (Anglia), University of Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), University of Reggio Calabria Włochy). Jest autorem ponad 150 publikacji, specjalizacje naukowe: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo prywatne międzynarodowe, ochrona i promocja praw człowieka. Od 2001 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie, wykonuje zawód adwokata. W 2021 r. został rekomendowany przez Krajową Radę Sądownictwa do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego RP.

Ricardo Pinha Alonso – Doctor in State Law (PUC-SP). Master in Law (UNIMAR-SP). Professor (UNIMAR-SP; UENP-PR and UNIFIO-SP). Public Lawyer in São Paulo-SP.

Marek Amanowicz – a graduate of the Military University of Technology. At the University, he held several positions, including dean of the faculty, vice-rector for R&D. He was vice-chairman of the Polish National Committee of the International Union of Radio Science. He served as the primary national representative in the Information Systems Technology Panel of the NATO Scientific and Technology Organization. He worked at TAC ONE, an international company in Paris, as the systems V&V manager. In 2017 he joined NASK – National Research Institute taking the position of professor. He is an elected member of the Committee on Electronics and Telecommunications of the Polish Academy of Sciences. He has led many national and international research projects in systems engineering, mobile communications, and modelling and simulation. He is the author or co-author of more than 200 papers presented in scientific journals or national and international scientific conferences. His current research interests focus on communication systems engineering and information security of complex technical systems.

Alexandre Cavalcanti Andrade de Araujo – Post-Doctorate from the University of Santiago de Compostela/Spain (USC, 2021). PhD from the Universidad del Museo Social Argentino (UMSA, 2015). Specialist in Constitutional Law from the Superior School of Law (ESA, 2007). Specialist in Criminal Law at the Superior School Foundation of the Public Ministry (FESMIP, 2008). Graduated in Law from Centro Universitário de João Pessoa (2003). Deputy General Controller of the Municipality of Cabedelo-PB. Member of the Academia Paraibana de Letras Jurídicas (APLJ, 2016). Professor at the João Pessoa-UNIPE University Center and Professor at FTM – Faculdade Três Marias, Guest Professor at the Federal University of Paraíba.

Michał Araszkiewicz – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, partner w Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata sp. p. (acrlegal.pl). Członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2020. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce formalnego i obliczeniowego modelowania rozumowań prawniczych, teorii wykładni, stosowania i tworzenia prawa oraz w metodologii nauk prawnych.

Autor ponad 50 publikacji naukowych, głównie w języku angielskim. Członek Executive Commitee International Association for Artificial Intelligence and Law (iaail.org) oraz Steering Committee JURIX – The Foundation for Legal Knowledge Based Systems. Członek Zarządu, a w latach 2018-2020 Prezes Stowarzyszenia ARGDIAP, zajmującego się problematyką argumentacji, dialogu i perswazji (argdiap.pl). Specjalizuje się w prawnych zagadnieniach sztucznej inteligencji, a także własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych.

Gabriela Bar – radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Entuzjastka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Sztucznej Inteligencji. Doświadczona ekspertka w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, aspektów prawnych wdrożeń systemów IT i ochrony prywatności. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Women in AI oraz AI4EU.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – odpowiada za wsparcie prawne zespołu projektowego w ramach wdrożenia Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories – SHOP4CF (HORIZON 2020). Członkini zespołu prawnego w projekcie Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments – MAS4AI (HORIZON 2020). Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Zofia Bednarz – a post-doctoral Research Associate with the Centre for Law, Markets and Regulation, University of New South Wales, Sydney, Australia. She is a qualified lawyer in Spain and holds a graduate degree in law from the University of Warsaw, Poland and a postgraduate degree in commercial law from the University of Málaga, Spain. Her research focuses on commercial law and technology, company law and consumer contracts. She has published both in English and Spanish on information duties in electronic consumer contracts, consumers’ right of withdrawal and unfair commercial practices, as well as blockchain technology and company law. She specialises in comparative and European Union Law. Currently, she is researching issues related to the use of Artificial Intelligence- and Big Data-powered analytics and provision of financial services to consumers. Prior to joining the Centre for Law, Markets and Regulation, she was a lecturer in commercial law at the Law Faculty of University of Málaga, where she taught commercial contracts, insolvency and company law in Spanish and in English at undergraduate and postgraduate levels.

Renato Bernardi – Postdoctoral internship at CESEG (Centro de Estudios de Seguridad) of the Universidad de Santiago de Compostela, Spain. Doctor in State Law (Tax Law sub-area) – PUC-SP. Master Degree in Constitutional Law – ITE-Bauru. Effective Professor of the Bachelor’s, Master’s and Doctorate programs, Member of the Executive Committee of the Undergraduate Course College and Member of the Coordination Committee of the Master’s and Doctoral Program in Legal Science, all from the CCSA Law Course – UENP, Jacarezinho´s campus . Pedagogical Coordinator of PROJURIS Estudos Jurídicos Ltda. São Paulo´s State Attorney since 1994.

Wilfried Bernhardt – born in Lübeck (Germany), is a lawyer in Berlin, honorary professor for IT Law at the faculty of law of the University of Leipzig. He studied law in Augsburg and Kempten (Germany). CEO of the Bernhardt IT Management Consulting GmbH, Member of the board of the National eGovernment Competence Center and on the board of the German EDV-Gerichtstag. He is the author of numerous publications, in particular on issues relating to the use of information technology in administration and the judiciary.​

Wilfried Bernhardt studied law in Augsburg and Kempten (Germany). He started his career as a jurist in 1981 as research assistant at the faculty of law of Trier University. In 1986, he completed his PhD at Bayreuth University. First employed as public prosecutor in Augsburg, he was then sent to and later employed by the Federal Ministry of Justice. From 1991 until 1996, he was head of a division of the Representation of the State of Saxony-Anhalt to the Federation. From 1998, he headed the ZB subdivision (administration) in the Federal Ministry of Justice where he was responsible for the budget, the in-house legal office, international legal relations and information technology. He had also the special portfolio for the introduction of electronic legal transactions into federal courts and headed the German delegation in the negotiations on the multinational project of interconnecting the criminal records of Member States. He was in 2007 also the co-chairman of the EU Council “e-justice” workgroup and became, after German Council Presidency had ended, the head of the German delegation. From 2009 until November 2014 he was State Secretary of the Saxon State Ministry of Justice and European Affairs and also Chief Information Officer of the Free State of Saxony and member of the German IT Planning Council.

Katarzyna Biczysko-Pudełko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii UO, prawnik.

Renata Soares Bonavides – Doctorate in Social Relations Law from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2008). Currently Director of the Faculty of Law at Catholic University of Santos.

Silvia A. Carretta – an Italian qualified lawyer, founder of the IP and Tech Lab law firm, specialized in intellectual property rights and information technology law. She holds a quinquennial law degree, with a master of laws specialization in private international law and arbitration, from Università Cattolica of Milano, as well as a masters of laws in European intellectual property law from Stockholm University. Now also a doctoral researcher in AI & law at Uppsala University, Silvia is part of the postgraduate school at the Wallenberg foundation’s AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). Her research project involves the study of artificial intelligence under the lens of private law and the impact of upcoming technology shifts on society. She regularly lectures in advanced courses both at universities and professional events, and she advises on topics such as IP rights, legal issues around blockchain and AI applications, data protection and legal design projects. Silvia is actively involved in various NGO and EU related projects. She is a member of the Global legal team at Women in AI, and the co-founder of the Foreign Lawyers Network-Sweden, a non-profit that unites the community of foreign professionals living in Sweden with the aim to broaden diversity and inclusion in the legal profession.

Maddalena Castellani – certified lawyer since 2007, specialized in Copyright ad IPR Law (copyright, trademarks, design, know how, patents, software) and in International Corporate and Commercial Law. She is partner of the Law Firm Triberti Castellani, established both in Milan and Verona. Since 2019 Member of the Anti-Counterfeiting Blockathon Forum set up by the European Commission and EUIPO. Professor of Law.

Tomasz Chomicki – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, The George Washington University – School of Business oraz specjalistycznych kursów w London Business School. Obecnie od sześciu lat pracuje w Samsung Electronics Polska. W korporacji jest odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną oraz sektorem komercyjnym oraz politykę publiczną w zakresie regulacji technicznych.

Dyrektor ds. technologii oraz Członek Rady – Związku Cyfrowa Polska ZIPSEE – organizacji branży RTV i IT;

Nauczyciel akademicki i koordynator programu Samsung Electronics Polska – Szkoła Główna Handlowa;

Przewodniczący Komitetu Administracji Cyfrowej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;

Wiceprzewodniczący Rady ds. Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa.

Patryk Ciurak – nauczyciel akademicki, autor i kierownik projektów, głównie z pogranicza prawa i IT. Posiada certyfikaty PSM I, PSPO I i SPS.

W pracy naukowej interesuje się empiryczną analizą zmian w prawie i zastosowaniem metod statystycznych do opisu zjawisk w nim zachodzących. Bada relacje między prawem a kodem komputerowym oraz kierunki, w których powinna ewoluować legislacja.

Przez wiele lat pracownik Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska, gdzie brał udział m.in. w rozwoju Systemu Informacji Prawnej LEX. Uczestnik dwóch pierwszych edycji Global Legal Hackathon Warszawa. Członek zespołu, który zajął II miejsce w Konkursie na prawniczego chatbota Fundacji LegalTech Polska.

Zafascynowany nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem LegalTech. Pasjonat literatury science-fiction.

Wojciech Cyrul – ur. 25 lipca 1975 r w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M (KU Brussels), DEA (FUSL). Profesor European Academy of Legal Theory w Brukseli. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej.

Od 1998 pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2002 – 2003 Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, W latach 2006-2008 Associated Professor Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli, 2012-2013 Gastprofessor na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wykładowca na: Uniwersytecie w Sztokholmie, European University Institute we Florencji, na Uniwersytecie Geoethego we Frankfurcie, Uniwersytecie w Lucernie. Autor lub współautor kilkudziesięciu prac naukowych z teorii i filozofii prawa oraz z informatyki prawniczej.

Agnieszka Cyrul-Kubiak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Zanda Davida – mg.iur.; senior lawyer of the Consumer Rights Protection Centre of Latvia; lecturer of University Turiba (Riga, Latvia); Ph.D. researcher and research assistant of the University of Latvia Faculty of Law. Her scientific results are published in scientific articles in peer-reviewed journals and conference proceedings including a publication indexed in Web of Science testifying that she is recognised expert in Latvia in the field of consumer protection law and data protection law. Furthermore, she has participated as an expert in court proceedings before the Constitutional Court of the Republic of Latvia including cases involving consumer protection law (such as the case on limitation of daily per cents in consumer credit contracts). Likewise, she has successful experience for participation as a national expert in working groups of the European Commission such as On accommodation platforms (including in the sharing economy); Car rental – Enterprise, Europcar, Hertz, Sixt, Avis; European Unfair Terms Strategy III and Citizen Energy Forum. She is qualified expert in the market surveillance at the consumer protection sector in the Latvia and European Union testifying that she have practical experience of application of the consumer protection and data protection law at the widespread infringement cases (such as Viagogo tickets selling practice case, Volkswagen Dieselgate case, Ryanair misleading practice).

Maria Dymitruk – pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 r. w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej prowadzi badania naukowe nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w prawie, zagadnieniami e-sprawiedliwości oraz wpływem technologii na prawo i wymiar sprawiedliwości. Jest autorką publikacji naukowych oraz prelegentką na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także kierownikiem i wykonawcą w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych. Maria jest przewodniczącą Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest także członkiem Komisji ds. Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa (IAAIL). Jest laureatką konkursu „Polska Cyfrowa 2020+” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Orange Polska. Została wielokrotnie wyróżniona stypendiami naukowymi, w tym również za osiągnięcia w dziedzinie badań interdyscyplinarnych przez Kapitułę Stypendium im. Jana Mozrzymasa działającej w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Miasta Wrocławia. Doświadczenie zawodowe zdobywa także jako radca prawny.

Ewa Fabian – adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, badaczka wykorzystująca badania empiryczne w obszarze nowych technologii, w tym w zagadnieniu dostępności cyfrowej. Alumna Politechniki Warszawskiej, międzynarodowych kancelarii prawniczych i Instytutu Arbitrażowego SCC w Sztokholmie. Specjalizuje się w procesie, arbitrażu, prawie nowych technologii i prawie własności intelektualnej.

Wojciech Filipkowski – Associate Professor, head of the Forensic Science Laboratory at the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Białystok (Poland). Author of over 150 publications on criminology, criminalistics, and criminal law. His scientific interests concentrate around issues of criminal intelligence analysis, predictive policing, and artificial intelligence.

Hongyu Fu – an associate professor at Beijing Foreign Studies University Law School.

Gabriela Soldano Garcez – Permanent Professor of the Post-Graduate Program Stricto Sensu (Doctorate and Master) in International Law at Catholic University of Santos. Post-Doctorate from the Santiago de Compostela University (Spain).

Roberto Giacobazzi – received the PhD in Computer Science in 1993 from the University of Pisa. From 1993 to 1995, he had a Post Doctoral Research position at Laboratoire d'Informatique (LIX), Ecole Polytechnique (Paris). From 1995 to 1998, he was Assistant Professor in Computer Science at the University of Pisa, and from 2000 until now, he is Full Professor in Computer Science at the University of Verona. During these two decades, he has been Provost for Education from 2001 to 2004, Provost for Research from 2004 to 2006, Dean of the College of Science & Technology of the University of Verona from 2006 to 2012, and Head of Department from 2019 to 2021. In 2012 he has been chair of the National Scientific Qualification Committee for Professorship in Computer Science in Italy. From 2016 he is also a senior scientist at the IMDEA Software Institute in Madrid (Spain) with a Cátedra de Excelencia of the Comunidad de Madrid awarded in 2017. The research interests of Roberto Giacobazzi include abstract interpretation, static program analysis, semantics of programming languages, program verification, abstract model-checking, program transformation and optimization, digital asset protection, code obfuscation, software watermarking and lattice theory. He was co- founder of JULIA s.r.l., a start-up company of the U. of Verona, now part of GrammaTech Inc., USA. And Cythereal.com USA. General Chair of ACM POPL2013 and of major conferences in program analysis and program verification, he received the Microsoft Research Software Engineering Innovation Foundation (SEIF) Award in 2013 and the Facebook Probability and Programming Research Award in 2020.

Jacek Gołaczyński – Professor with a postdoctoral degree in law, head of the Centre for Research in the Legal and Economic Problems of Electronic Communication at the Faculty of Law, Administration and Economics of Wrocław University, specialist and author of numerous publications on civil law and civil procedure, member of the Civil Law Codification Committee of previous terms of office, judge at the Court of Appeal in Wrocław.

Tomasz Grzegory – ojciec, mąż, prawnik, zawodowo związany ze startupami, np: obecnie w Google jako Legal Director CEE, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem prawnym spółki na obszarze dziewiętnastu jurysdykcji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, wykładowca na Akademii im. prof. Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

W przeszłości, między innymi, wieloletni członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członek Rady ds. Informatyzacji województwa Małopolskiego, ekspert prawny i wspolworca Grupy Prawnej – ciala eksperckiego dzialajacego w ramach IAB Polska. Od ponad osiemnastu lat zaangażowany w projekty związane kształtowaniem prawa nowych technologii.

Alexandra R. Harrington – the founder and Executive Director of the Center for Global Governance and Emerging Law, Research Director of the Centre for International Sustainable Development Law, and Vice-Chair of the Board of Women in Ethics and Compliance Global. She has served as Fulbright Canada Special Foundation Fellow at the Balsillie School of International Affairs in Waterloo, Canada and was the 2018 – 2019 the Fulbright Canada Research Chair in Global Governance, based at the Balsillie School of International Affairs. She holds a doctoral degree in law from McGill University Faculty of Law. Prof. Harrington is the author of the book International Organizations and the Law (2018) and International Law and Global Governance: Treaty Regimes and Sustainable Development Goals Interpretation (2021). She serves as the Director of Studies for the International Law Association Colombian branch, a member of the International Law Association Committee on the Role of International Law in Sustainable Natural Resource Management for Development, a member of the Climate Law and Governance Initiative’s Scientific Committee, and a member of the Green Economics Institute’s Research Group. She also guest lectures globally on topics related to international law, environmental law, global governance and sustainable development, and is an international advisor to various faculties. Prof. Harrington has served as a consultant for entities such as the United Nations Framework Convention on Climate Change, Commission for Environmental Cooperation of the North American Agreement on Environmental Cooperation, UNEP and IDLO. Dr. Harrington’s publications address a variety of fields relating to international law, including international organizations, governance issues, environmental law, legal issues relating to climate change, international child’s rights, natural resources regulation, international human rights law, international trade law, corporate social responsibility, and criminal law.

Chong Liu I – a Juris Master candidate in the law school.

Shobana Iyer – a practicing commercial and corporate barrister and arbitrator (FCIArb) based in London. She has a full spectrum of expertise in the commercial and corporate law: corporate, finance, media and advertising, insurance, IP & IT aside from general contractual and regulatory issues. Shobana has extensive experience of working on challenging and technically complex cases, usually involving an international element and regularly deals with conflict of laws cases. She is well versed in both public and private international law. Shobana is commonly instructed as counsel on a wide range of commercial litigation and arbitration proceedings (both domestic & international) conducted under various institutional rules (including LCIA, ICC, SIAC, SCC, WIPO, CAS, AAA and UNCITRAL) and ad-hoc arrangements. She also sits as arbitrator in ad-hoc and institutional arbitrations. She is presently an elected Committee Member of the CIArb London Branch. In addition to dispute resolution, Shobana assist various corporates/institutions with specific compliance and regulatory issues, contract management (negotiating/drafting/reviewing contacts), M&A due diligence, data protection compliance, and with regard to climate change transition, disclosure, reporting and investment. She has experience in a variety of industry sectors including renewable energy, financial, retail, sports, creative and the ‘technology, media and telecommunications’ (TMT) sectors. She commonly teams up with international lawyers, law firms, in-house counsel and their teams to add high-impact, high-value additional capacity to their existing teams. Shobana is actively involved in several committees and boards on the implementation and use of emerging technologies including: (1) A Stakeholder Board Member of the SHEPA EU Project: an EU funded project which analyses how artificial intelligence and big data analytics impact ethics and human rights; (2) As Vice- Cochair of the Legal Services Committee and IT Panel Member for the Bar Council of England & Wales; (3) Society of Computer and Law Advisory Group Member; (3) Advisory Member of CyberArb raising awareness and practical guidance in mitigating cyber risks for the international arbitration community; (4) Member of ‘Women in AI’ Legal Team.

Monika Jagielska – Professor at the Institute of Legal Sciences, Faculty of Law, University of Silesia in Katowice. A former member of the working groups of the Codification Commission on Civil Law at the Polish Ministry of Justice. The author of several books and numerous articles on EU private law, sales law, consumer protection, product liability and private international law. Expert and reviewer in numerous EU and international projects. Chairwoman of the Ethics Committee and the Coordinator for Social Sciences in Doctoral School at the University of Silesia.

Paweł Kostkiewicz – head of the Standardisation and Certification Centre at NASK, manager of the Certification Unit, biocybernetics engineer. He is an IT practitioner – creator and manager of specialised IT teams, project manager and system architect – e.g. in projects related to creating governmental registers, monitoring the legislative process, and construction of ICT infrastructure. At NASK, he develops certification services for products and people in cybersecurity, acts as a member of national and international working groups related to cybersecurity certification, KT172 of the Polish Committee for Standardization, the presidium of the Sectoral Competence Council for Telecommunications and Cyber Security.

Pavel Koukal – an Associate professor within the Department of Civil law and also Institute of Law and Technology at the Faculty of Law of Masaryk University. He is focusing on the convergence of legal protection of design, copyright and trademarks as well as on the protection of intangible assets in terms of civil law’s fundamental principles. In his habilitation thesis (2019), Pavel studied the public domain’s topic, including its constitutional and human rights foundations formulated in Czech law.

Iga Kurowska – doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Doświadczenia zawodowe zdobywała w kancelariach i instytucjach europejskich od 2014 roku. Rok później założyła własny start-up LegalTech.

Współzałożyciel francuskiej kancelarii Verne Legal. Wykładowca międzynarodowego prawa handlowego, prawa IT i digitalizacji sektora prawnego na dwóch uczelniach w Paryżu oraz aktywny uczestnik inicjatyw z zakresu „LegaTech” we Francji, Polsce oraz Hiszpanii. Specjalizuje się w doradztwie przy transgranicznych transakcjach korporacyjnych oraz rozwoju zagranicznych startup’ów we Francji. Polskie talenty wspiera poprzez działalność w Fundacji PLUGin, organizując coroczne nagrody Polish Ambassadors of Innovation (API). Jej ostatnim, wciąż rozwijającym się projektem o międzynarodowym zasięgu, jest Legaltech Academy, podcast i platforma edukacyjna o innowacji i technologii prawniczej.

Małgorzata Kurowska – radca prawny, ekspert w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi zagadnienia prawne, organizacyjne i IT. Odpowiedzialna za realizację złożonych projektów w obszarze usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, a także cyberbezpieczeństwa i danych osobowych. Posiada certyfikat CIPP/E, biegle włada językiem angielskim i francuskim, posługuje się także językiem niemieckim. Publikuje w prasie ogólnokrajowej i portalach branżowych.

Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych w obszarze ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Wyższa Górnośląska Szkoła Handlowa). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Poitiers.

Dominik Lubasz – doctor iuris, attorney-at-law, managing partner of Lubasz and Partners Law Firm. He specializes in new technology law, e-commerce, intellectual property, data protection and business law, including European business law. He is an author of numerous publications on personal data protection and e-commerce, including commentaries to the General Data Protection Regulation, Consumer Rights Act, Act on Provision of Electronic Services, Act on Protection of Certain Services Provided Electronically Based on or Consisting of Conditional Access, Act on Database Protection and Act on Personal Data Protection. Dr Dominik Lubasz has been awarded in the category “Data Protection” in Chambers and Partners rankings (2018-2021) and "TheLegal500" in 2020 and 2021 and as a Thought Leader in Data Privacy and Protection 2021 by Whoswholegal2021. His current activity is focused on issues related to AI and legal-tech – e.g. The Law of Artificial Intelligence, in which two chapters were developed by Dr. Lubasz and Prof. Namysłowska, who are also carrying out a project entitled "Consumer Protection and Artificial Intelligence. Between Law and Ethics", which is funded by the National Science Centre. Dr. Lubasz is a member of the Scientific Council of the Centre for Data Protection at the University of Łódź, SABI – Association of DPOs, Compliance Institute, and a member of the review committee of the Modern Technologies Law Association, as well as an expert of the Chamber of eCommerce and the Polish Ministry of Digital Affairs for the implementation of the GDPR in Poland.

Kayleen Manwaring – is a Senior Lecturer at the University of New South Wales, Sydney, Australia, in the Faculty of Law and Justice. She leads the research stream Challenges of a Cyber-Physical World as part of the Allens Hub for Technology, Law and Innovation, and is also a member of the UNSW Centre for Law, Markets and Regulation, Institute for Cyber Security, and Digital Grid Futures Institute. Her research concentrates on the intersection of sociotechnical change and private and commercial law. She has previously published work on the Internet of Things, ubiquitous/pervasive computing, cyber security, ambient intelligence, consumer protection, online contracting, directors’ duties, network neutrality, copyright and digital technologies, privacy, spam and communications law. Her work has been cited by the Organisation for Economic Development, the World Economic Forum, the Australian Human Rights Commission, the NSW Law Reform Commission, the Australian Council of Learned Academies, the United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration, the Austrian (EU) Ministry for Transport, Innovation and Technology, the Consumer Policy Research Centre and the Australian Communications Consumer Action Network (ACCAN). Prior to becoming an academic, she spent many years working as a technology-focussed commercial lawyer, as in-house counsel and in law firm knowledge management for several leading international law firms and a leading Australian financial services firm.

Rodrigo E. Galán Martínez – PhD by the Universidad Veracruzana. Senior Law Clerk at the Mexico City Electoral Court.

Matěj Myška – a senior assistant professor at the Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University. Dr. Myška’s professional focus is in ICT law and intellectual property, particularly digital copyright. Dr. Myška’s is the editor-in-chief of the first Czech law journal specialized in ICT law, the Review of Law and Technology (Revue pro právo a technologie). He also assists the Technology Transfer Office of the Masaryk University as a lawyer. His habilitation thesis (2020) focused on exceptions and limitations in the digital networked environment.

Monika Namysłowska – is Professor of Law and Head of the Department of European Economic Law at the University of Lodz, Poland. Her main areas of research cover European, Polish and German Private Law, particularly IT law and consumer law. Visiting professor in Germany (Humboldt- University, Berlin; Georg-August-University, Göttingen; University of Regensburg; University of Münster), Italy (University of Naples Federico II), Spain (Universidad Publica de Navarra in Pamplona) and Hungary (University of Szeged). Principal investigator in the project “Consumer Protection and Artificial Intelligence. Between Law and Ethics” funded by the National Science Centre in Poland (DEC/2018/31/B/HS5/01169). Local coordinator of TechLawClinics – an international project [University of Nijmegen (NL), University of Lodz (PL), University of Krakow (PL), University of Eastern Piedmont (IT)] on legal challenges and implications of digital technologies, supported by Erasmus+. Member of the Advisory Board of the President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in Poland (2014–2016). Expert in the Consumer Policy Advisory Group established by the European Commission.

Vytautas Nekrošius – is a Lithuanian politician and civil legal scholar, PhD, Professor at the Faculty of Law of Vilnius University, the Faculty of Law’s, since 2016 president of the Lithuania Lawyers Association (LLA).

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz – a deputy director – director for research at NASK – National Research Institute and head of the Center for Research and Technology Transfer. She took a Ph.D degree and D.Sc. degree in automatic control and robotics both from Warsaw University of Technology (WUT). In 2017 she received professor’s nomination. Since 1988 with the Faculty of Electronics and Information Technology (WUT), currently a full professor and head of the Complex Systems Group. An elected member of the Committee on Automatic Control and Robotics of the Polish Academy of Sciences. She coordinated a number of the groups’ activities participated in about 40 national and international research projects including EU projects and works carried out under the cooperation of research groups and commercial companies. She is involved in research on ICT systems, cybersecurity, modelling, simulation, control and optimization of complex systems, decision support systems and high performance computing. She is the author and co-author of books and about 200 journal and conference papers. Awarded many times for scientific works.

Charlie Northrup – serial inventor, author, and entrepreneur leading NeurSciences in an effort to hyperconnect the physical, bioloogical, and digital spheres of the world based on a reference implementation of his Universal Frameworkof Things. In Northrup’s view every individual, household. And organization should be represented in the hyperconnected world and have a sense of agency – something the Web was never designed to enable.

Robert Pająk – aktualnie zajmuje stanowisko Senior Information Security Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie wymaganiami zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa (information security compliance/security governance). Prowadzi globalne projekty demonstrujące w jaki sposób Akamai spełnia najwyższe standardy ochrony informacji. Współtwórca konferencji Affinity. Wcześniej pełnił różnorakie funkcje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych – w szczególności Head ofSecurity w Future Simple Inc. (Base) – spółce z siedzibą w Dolinie Krzemowej, tworzącej innowacyjne oprogramowanie. Przed dołączeniem do Base, zajmował stanowisko Head of Information Security dla regionu EMEA w firmie Herbalife. Przez ponad 14 lat pełnił także funkcję CSO w INTERIA.PL (oraz ABI w Grupie RMF) – odpowiadając za obszary: bezpieczeństwa, zgodności (compliance), oraz prywatności w jednym z największych polskich portali. Założyciel lub współzałożyciel oraz członek komisji rewizyjnych rozmaitych polskich oddziałów organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w szczególności: OWASP/ISACA/ISSA. W ramach pracy w portalu INTERIA.PL zbudował także i prowadził zespół R&D.

Pasjonat bezpieczeństwa i technologii. Aktywnie wykłada na różnych uniwersytetach oraz konferencjach – w tematyce szeroko pojętych aspektów ochrony informacji, zgodności, oraz współczesnych zagrożeń. Współpracuje jako ekspert z licznymi firmami i organizacjami w kraju i zagranicą zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. Współtwórca studiów podyplomowych „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego. Komentuje w mediach zjawiska związane ze współczesnymi zagrożeniami informatycznymi. Autor artykułów do rozlicznych gazet i poradników m.in. Bezpieczeństwo od A do Z.

Heloísa Helena Silva Pancotti – Social Security teacher, author, lawyer, master degree in UNIVEM, PhD student in UENP- Universidade Estadual do Norte do Paraná- Brazil.

Pierpaolo Marano – a law professor at the Catholic University of Milan and the University of Latvia, Professor Marano holds a PhD in Banking law and regulation (University of Siena), and he is a scholar in residence at the University of Connecticut, School of law – Insurance Law Center, an Honorary Fellow at the University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law, and an Affiliate Faculty at the Department of Insurance of the University of Malta. He is a lawyer practising in Milan as an of Counsel at the PwC TLS Avvocati & Commercialisti law firm, where he is counselling in the Department of Financial Services.

Przemysław Polański – prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT. Profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Autor ponad 70 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Rafał Prabucki – absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Gdańskiej. Doktorant w Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Alumn LegalTech HIOP na Uniwersytecie IE w Madrycie w ramach stypendium Tech4Law oraz fundacji im. Lesława A. Pagi przy projekcie Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Uczestnik hackathonów i międzynarodowych konferencji dotyczących prawa nowych technologii. Członek komitetu sterującego Youth Internet Governance Forum przy ONZ. Legal Project Manager projektu Smart Human-Oriented Platform for Connected Factories SHOP4CF. Autor szeregu publikacji z zakresu nowych technologii i prawa. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Opolskim i prowadzący na studiach podyplomowych „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Janos Puskas – hungarian advocate dealing with regulatory investigations and litigation with a focus on legal and compliance issues affecting the digital industry and online services. He specializes in new technologies law and the defense of related civil claims and regulatory disputes. He has represented his clients before the Hungarian Supreme Court in over twenty-five cases in the field of consumer protection, advertising law and other regulatory matters.


Rafał Rejmaniak – Assistant Professor in the Department of Historical and Legal Sciences, Theory and Philosophy of Law, and Comparative Law, Faculty of Law, University of Białystok (Poland).

Thiago Santos Rocha – is a PhD student in Constitutional Law and researcher funded by the Vice-Rectorate of Research of the University of Oviedo, through the Plan for Support and Promotion of Research. He has a master’s degree in Law and Legal Science, specializing in Fundamental Rights, from the University of Lisbon. He is an associate member of the Brazilian Basic Income Network, Basic Income Network Spain and the Association for Unconditional Basic Income Portugal. Researcher at UBIEXP – Basic Income Experiments, University of Minho. In addition to academic production focused on the area of fundamental rights, he has experience in the area of Public Law, having integrated the permanent staff of professionals from entities such as PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young and the National Confederation of Municipalities, acting mainly in bidding processes and auditing projects, ruled by Brazilian legislation or by guidelines from international organizations such as IADB, IBRD and UNDP.

Ewa Rott-Pietrzyk – Doctor of Law, research associate at the Chair of Civil and Private International Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, legal adviser, arbitrator. She also participates in the work of the Civil Law Codification Commission on the preparation of a new Civil Law Code and is a member of the Acquis Group (European Group on Existing EC Private Law). She is the author of several dozen works on civil law and private international law.

Mauro Arturo Rivera – Professor of Law at the Universidad Iberoamericana (Mexico City) since 2016. He obtained his PhD at the Universidad Complutense de Madrid (Spain). He holds a Master in Parliamentary Law, Elections, and Legal Studies at the Universidad Complutense de Madrid. He obtained his Bachelor’s degree in Law at the Universidad de Sonora (Hermosilllo). Mauro Arturo Rivera is a member of the Mexican National System of Researchers (SNI level I).

 

Enrico Maria Scavone – legal counsel with experience of legal assistance to banks, investment firms, asset management companies, financial intermediaries and insurance companies clients, on all aspects of banking, financial services and insurance law and regulatory frameworks, also for their cross-border activities. Graduated in Law at Università commerciale Luigi Bocconi and currently Legal Senior Associate at PwC TLS Avvocati & Commercialisti law firm. He is the author of publications and articles in financial markets, banking and insurance law.

 

Rafał Skibicki – doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Jego zainteresowania łączą się z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii. Specjalista z prawa umów, prawa autorskiego i ochrony prywatności. Brał udział w licznych projektach dotyczących wdrożenia instrumentów prawnych powiązanych z nowymi technologiami, wynikającymi z RODO, rozporządzenia eIDAS czy dyrektywy PSD2.

Prelegent na konferencjach międzynarodowych oraz krajowych, autor publikacji z prawa nowych technologii oraz PWI. Członek honorowy Naukowego Koła Cywilistów UWr.

Beata Stepien-Załucka – Professor at the University of Rzeszów (Poland), a specialist in constitutional law, human rights and issues related to the organisation of the judiciary. Author of several dozen scientific publications in this area. She completed scientific internships in Spain and Italy. Member of several international scientific societies (including IBEROJUR – Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos), advocate, member of the local bar association in Rzeszów (Poland).

Magdalena Stryja – University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration, District Bar Association in Katowice, Polish Bar Council. Legal Fellow Centre for International Sustainable and Development Law. Chair of the Science and Development Committee with the District Bar Association in Katowice. She acts as the Spokesperson for the Faculty of Law and Administration. University of Silesia in Katowice. She is a member of the interdisciplinary Polish Research Team Just Transition. She is a member of the University of Silesia-based bioethics research team dealing with legal and bioethical aspects of medicine and animal protection as well as environmental and climate protection. She is a member of a member of University of Silesia – based Labor law research team. She is a member of a research team within the project financed by the European Commission entitled „TRAIL – train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law”. She was the manager of the research project on Social Dialogue as a constitutional principle of labour law at the University of Silesia. She has served as a member of the international research project Implementation and Enforcement of EU labour law in Visegrad Countries. Magdalena Stryja delivers lectures on labour law and social policy, teaches copyright law with a focus on employee-generated content and works, and also deals with legal aspects of climate change, including the social aspects of retraining employees. She regularly organises and participates in numerous national and international congresses, conferences in the scope of medical law, labour law and climate protection as well as legal aspects of new technology. She is also the initiator of numerous charity events. Over the past 10 years, she has organised 15 initiatives, events, and actions, all the proceeds from which went to charity. Additionally, She pursues broadscale artistic activity as an organiser or co-organiser of exhibitions, vernissages, concerts at the University of Silesia and in the Silesia region.

Doug Surtees – the Associate Dean Academic and an Associate Professor of Law at the College of Law, University of Saskatchewan in Canada. He has taught primarily in the areas of Wills, Contracts, Elder Law and Law and Disability. Doug has served as a board member for, and president of many community organizations including Easter Seals Canada, SaskAbilities, the Public Legal Education Association of Saskatchewan (PLEA), the Public Legal Education Association of Canada (PLEAC), his local Home and School Association and his local Community Organization.

Sylwester Szczepaniak – radca prawny, Asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych w ówczesnym Ministerstwie Cyfryzacji. Autor licznych publikacji z obszaru prawa administracyjnego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.

Kamil Szpyt – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim.

Radca prawny, partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. W ramach spółki kieruje praktyką Prawa własności intelektualnej i Prawa nowych technologii.

Autor ponad trzydziestu publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Stały współpracownik „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Marek Świerczyński – adwokat, konsultant Rady Europy w dziedzinie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Przewodniczący zespołu ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji przy Wirtualnej Katedrze Prawa i Etyki (konsorcjum polskich uczelni). Of counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada prawo nowych technologii na INP PAN, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest stałym arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz mediatorem w UPRP/WIPO. Profesor prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Michał Tabor – partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem rozwiązań podpisu elektronicznego i identyfikacji elektornicznej. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Uczestniczył w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierował zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce.

Członek Komitetu Technicznego ESI ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego. W ramach komitetu odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby dyrektywy PSD2.

Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Posiadacz certyfikatu CISSP.

Felipe Garcia Telò – Master of Laws (UNIMAR-SP). Lawyer in São Paulo-SP.

Cesare Triberti – lawyer in Milan, consultant of major companies in the field of information technology and telecommunications, expert in health law and law and bioethics, has collaborated since 1985 with the Chair of General Theory of Law at the University of Milan (Philosophy of Law course), since 1989 with the Chair of Theory and Applications of Computing Machines of the Department of Information Science, University of Milan, and since 1998 with the Chair of General Informatics at the Catholic University of Milan. He is visiting professor of Computer Law and Law and Bioethics at the „Faculdade de Direito de Itu in S. Paolo” (Brazil), and professor at the „Politecnico di Milano” (PhD Information Engineering) with the course of Computer Law, civil and criminal areas, protection of security and privacy, bioethics, genetic engineering and nanotechnology. Lecturer at the University of Curitiba (Brazil), for courses and masters in Neuroscience and Law (Stalking, bullying and violence against women).He is a member of the scientific committee of the Italian Association of EDP Auditors. He is a Councillor of AISPO and a member of the Ethics Committee of the San Raffaele Hospital in Milan, and a lecturer in the course of CME – Clinical Trials at the University Vita Salute / San Raffaele Hospital.

Aneta Wiewiórowska- Domagalska – a senior researcher at Osnabrück University, holds PhD from Utrecht University. Former researcher of the Study Group on a European Civil Code (co-author of Principles of European Law on Sales), she worked in Poland for the Ministry of Justice and the Civil Law Codification Commission. As a private and consumer law expert she was one of the persons responsible for transposition EU consumer law in Poland. Reporter of the ELI’s Model Rules on Online Intermediary Platforms project; currently member of the ELI’s Executive Committee.

Gabriela Wiktorzak – experienced Commercial Lawyer (UK qualified solicitor) with a demonstrated history of working in the legal services industry. Skilled in Breach Of Contract, Negotiation, Community Engagement, Big Data, LegalTech, Data Protection, IT and EU Law. Strong sales professional graduated from Brunel University, BPP Law School and Akademia Leona Koźmińskiego.

Ondřej Woznica – pursues his doctoral studies in intellectual property law at the Masaryk University in Brno. Ondřej studied abroad, particularly at the UIC John Marshall Law School in Chicago, before concluding his master’s degree at the Masaryk University. His focus is mainly the Directive on copyright in the Digital Single Market, to which he also dedicated his Master thesis analyzing the video game streaming industry, and the economic analysis of law.

Michał Wódczak – posiada stopnie doktora habilitowanego oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja nadane przez Politechnikę Poznańską, a także dyplom Executive MBA uzyskany w Aalto University School of Business. Jest autorem trzech monografii w obszarze systemów inteligencji autonomicznej, przy czym monografia habilitacyjna została wydana przez wydawnictwo Wiley, a dwie pozostałe przez wydawnictwo Springer. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału ComSoc Polskiej Sekcji IEEE, a także jest ekspertem Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych branży w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Uprzednio jako wiceprzewodniczący i sprawozdawca, współprowadził, pod patronatem Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, prace grupy standaryzacyjnej ETSI ISG AFI, opracowującej specyfikacje w zakresie inżynierii autonomicznego Internetu przyszłości. Był również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie.

Agnieszka Wrońska – Advisor to the Director of the NASK National Research Institute, she was the creator of the department of the institute responsible for activities for the safety of children and young people on the Internet. Doctor of Humanities, university lecturer, licensed trainer and supervisor of the Polish Pedagogues and Animators Association Klanza. Specialist in the field of safe Internet use by the youngest users, member of expert working groups. Her research activity focuses on cyber threats to children and young people – their determinants and prevention methods. Author and co-author of books, scientific articles, school textbooks and educational materials. Initiator and coordinator of many educational, cultural and environmental animation projects for different age groups with diverse academic and social needs. In 2017 and 2019. included in the SPRUC List of „100 people who have contributed to developing digital skills in Poland”.

Jakub Wyczik – doktorant w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z obszaru nauk społecznych (nauki prawne), prowadzący badania z zakresu prawa IT, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego danych. Laureat I nagrody w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP. Łączy prowadzone badania z praktyką zawodową, pełniąc funkcję prawnika in-house w spółce należącej do grona 10 największych dostawców systemów do zaawansowanej analizy danych w Polsce (Computerworld TOP200 Edycja 2020), gdzie uczestniczy od strony prawnej w projektach IT realizowanych przy współpracy z czołowymi partnerami technologicznymi na świecie takimi jak Microsoft czy Cloudera.

Zuzana Vlachová – currently pursues her doctoral studies in civil law at the Masaryk University in Brno. She focuses mainly on the field of intellectualproperty law. In her Master thesis, she dealt with legal succession in intellectual property law and related applicable law aspects. Within her doctoral studies, she analyses the relationship between intellectual property law and private international law, in particular, she focuses on the liability for damage in copyright law.

Anna Zalesińska – radca prawny, doktor nauk prawnych, zawodowo związana z Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu). Brała udział w charakterze badacza w licznych projektach naukowych dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości (krajowych i międzynarodowych). Od czasu rozpoczęcia studiów doktoranckich zaangażowana w prace legislacyjne związane z projektowaniem przepisów związanych z informatyzacją postępowania przed sądami powszechnymi. Członek Zespołu analityczno – prawnego ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych w sądach powszechnych przy Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości (2011 – 2015 r.). Była Kierownikiem Projektu Portal Orzeczeń w Ministerstwie Sprawiedliwości (06.2013 r. – 06.2016 r.) oraz Zastępcą Kierownika Projektu w Projekcie Portal Informacyjny w Ministerstwie Sprawiedliwości (06.2013 r. – 06.2016 r.), a także członkiem Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego powołanej w ramach Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autorka licznych artykułów naukowych oraz uczestniczka kilkudziesięciu konferencji, dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

Tomasz Zalewski – radca prawny, partner kierujący praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird. Założyciel Fundacji LegalTech Polska. Doświadczony ekspert w zakresie umów, prawa własności intelektualnej, projektów informatycznych oraz zamówień publicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu chmirowym. Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doradza jako ekspert w ramach projektu „Europejska pomoc na rzecz innowacji”. Jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT.

Mario Zanin – lawyer with experience of legal assistance, both in and out of court, to banks, investment firms, asset management companies, financial intermediaries and insurance companies clients, on all aspects of banking, financial services and insurance law and regulatory frameworks, also for their cross-border activities. Graduated in Law at the University of Milan and currently Legal Director at PwC TLS Avvocati & Commercialisti law firm. He regularly participates as a speaker at national conferences and meetings on several aspects of financial markets, banking and insurance law and is author of various publications and articles in financial markets, banking and insurance law.

Craig Zawada – Q.C. attended the University of Saskatchewan’s College of Commerce (now Edwards School of Business) and obtained his LL.B. from Osgoode Hall in Toronto. In 1996 he helped found WMCZ Lawyers in Saskatoon, and was its CEO for 9 years. He is currently a Visiting Professor with the University of Saskatchewan’s College of Law, helping to facilitate its collaborative projects with the Law Society of Saskatchewan. Craig has been active in local, provincial and national organizations. Some of his roles have included Chair of the Saskatchewan Research Council, University of Saskatchewan Senate, Trustee for Saskatoon’s Mendel Art Gallery and the CanLII board of directors. Craig has been a sessional lecturer at the U of S College of Law for many years, teaching Intellectual Property as well as The Future of Law. He is a graduate of The Directors College Chartered Director program and continues to teach corporate governance. Craig has been a member of the Board of Directors of the Law Society of Saskatchewan since 2014, and served as its President in 2018.

Fryderyk Zoll – Professor of law, professor at the Chair of Civil Law at the Jagiellonian University and at the European Legal Studies Institute of Osnabrück University. Honorary Doctor of the Western Ukrainian National University in Ternopil. Author of nearly two hundred publications in the field of European private law, consumer law, law of new technologies, relationship of private and public law, independence of the judiciary. From 2019 to 2021 member of the Executive Committee of the European Law Institute. Since 2008, manager of 8 grant projects of the National Science Centre, Polish-German Science Foundation, European Commission.

Zsolt Ződi – PhD, lawyer, senior research fellow, National University of Public Service, Budapest, Hungary. His field of interest covers legal informatics and regulatory problems of information society. He is an author of two books, and more than 80 articles.

Podsumowanie

70+

ekspertów

dzielących się swoją wiedzą.

11

przedstawicieli

z różnych krajów z całego świata.

6

doktorantów

zaczynających karierę naukową.