Prawo Nowych Technologii

W Imieniu Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa a także pozostałych organizatorów UMK, UŚ, UO, UWr, UwBł, NASK, UW, UKSW. UŁ
ZAPRASZAMY NA
OGÓLNODOSTĘPNE ZEBRANIA NAUKOWE „PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII”

Ważne informacje:
ZEBRANIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WE WTORKI O GODZ. 19.00.
REFERAT – 35 MINUT + DYSKUSJA.
DYSKUSJA PO REFERACIE JEST PUBLICZNA, NIE NAGRYWANA.

Spotkanie 1 – odbyło się 19.10.2021 r.

}

19:00 - 20:00

Pokój w Google Meet

CHIŃSKIE SĄDY INTERNETOWE A ZABEZPIECZENIE I PRZEPROWADZENIE DOWODU
W SPORACH DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

mgr, inż. Rafał Tomasz Prabucki, Uniwersytet Śląski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 2 – odbyło się 02.11.2021 r.

}

19:00 - 20:00

BITCOIN W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM
I EGZEKUCYJNYM

dr Aleksandra Krawczyk, Uniwersytet Opolski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 3 – odbyło się 16.11.2021 r.

}

19:00 - 20:00

WNIOSKI PO ANALIZIE OPINII EROD
I EIOD NR 5/2021 DOTYCZĄCEJ UNIJNEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS.
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

mgr Katarzyna Morawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 4 – odbyło się 30.11.2021 r.

}

19:00 - 20:00

KILLER ACQUISITIONS (ZABÓJCZE
PRZEJĘCIA) NA RYNKACH CYFROWYCH

mgr Monika Woźniak-Cichuta, Uniwersytet Warszawski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 5 – odbyło się 11.01.2022 r.

}

19:00 - 20:00

PRZYSZŁOŚĆ PŁATNOŚCI DETALICZNYCH W UE W KONTEKŚCIE UNIJNEGO
PAKIETU FINANSÓW CYFROWYCH

dr Grzegorz Keller, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 6 – odbyło się 25.01.2022 r.

}

19:00 - 20:00

PRAWO DO ZDROWIA Z PERSPEKTYWY TRANSGRANICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG
TELEMEDYCZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

mgr Bartłomiej Oręziak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 7 – odbyło się 15.02.2022 r.

}

19:00 - 20:00

OTOCZENIE REGULACYJNE DLA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO
KONSUMENTA IOT W UE ORAZ USA –
WYBRANE ZAGADNIENIA

dr Katarzyna Biczysko-Pudełko, Uniwersytet Opolski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 8 – odbyło się 12.04.2022 r.

}

19:00 - 20:00

WYKORZYSTANIE AUTOMATYCZNYCH TECHNOLOGII DO WYKRYWANIA SEKSUALNEGO WYKORZYSTANIA DZIECI W INTERNECIE. ASPEKTY PRAWNE

mgr Katarzyna Staciwa, NASK

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 9 – odbyło się​ 26.04.2022 r.

}

19:00 - 20:00

NFT – WIRTUALNA WŁASNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

mgr Jakub Wyczik, Uniwersytet Śląski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 10 – odbyło się 10.05.2022 r.

}

19:00 - 20:00

NOWE TECHNOLOGIE A GRANICE ZASTOSOWANIA ZAKAZU POROZUMIEŃ
OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

mgr Filip Wiaderek, Uniwersytet Łódzki

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 11 – odbyło się 17.05.2022 r.

}

19:00 - 20:00

ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW NA DRODZE STREAMINGU NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM

mgr Dominik Gabor, Uniwersytet Śląski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 12 – odbyło się 24.05.2022 r.

}

19:00 - 20:00

DZIELENIE SIĘ DANYMI W CELACH FILANTROPIJNYCH – METODY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

mgr Adrianna Michałowicz, Uniwersytet Łódzki  

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Spotkanie 13 – przeniesione na jesień

}

19:00 - 20:00

O MODELACH BANKOWOŚCI W KONTEKŚCIE AI

dr Michał Nowakowski, Uniwersytet Śląski

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Rozwiń, aby zobaczyć abstrakt wideo oraz zapis spotkania.

Spotkanie 14 – przeniesione na jesień

}

19:00 - 20:00

ALGORYTMICZNE „WSPIERANIE” DECYZJI CYFROWYCH KONSUMENTÓW Z PERSPEKTYWY PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO: JAK ANTYKONKURENCYJNY MOŻE OKAZAĆ SIĘ „EFEKT SZTURCHNIĘCIA”

mgr Maciej Janik, Uniwersytet Łódzki 

Rozwiń, aby zobaczyć zapis spotkania i prezentację.

Rozwiń, aby zobaczyć abstrakt wideo oraz zapis spotkania.

Dołącz teraz!

Ważne informacje:
ZEBRANIA ODBYWAJĄ SIĘ CO DWA TYGODNIE WE WTORKI O GODZ. 19.00.
REFERAT – 35 MINUT + DYSKUSJA.
DYSKUSJA PO REFERACIE JEST PUBLICZNA, NIE NAGRYWANA.

Kontakt z moderatorem

UWAGA! Klikając wyślij dane z formularza trafią na adres mailowy na Uniwersytecie Śląskim. RODO na UŚ: https://us.edu.pl/ochrona-danych-osobowych/