WYDARZENIE

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach inicjatywy zaproponowanej przez NASK i Wirtualną Katedrę Etyki i Prawa, mającej na celu analizę aktualnych i przyszłych rozwiązań
prawnych i organizacyjnych, dotyczących zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci, pod kątem oceny ich efektywności w zapewnieniu ochrony najmłodszych członków polskiego społeczeństwa.

Pierwsze spotkanie już 19 maja, godz. 18, tematyka spotkania „Zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci w cyberprzestrzeni oraz publiczno-prywatna odpowiedź na związane z nim wyzwania”

Link do rejestracji na wydarzenie: https://formularze.nask.pl/frm/form/dodaj45,Webinary-WKEIP.html