Centrum GovTech organizuje Międzynarodowy Konkurs Esejowy, który jest skierowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Polega on na napisaniu pracy literackiej bądź naukowej na temat: ,,Aspekty społeczno-etyczno-kulturowe wykorzystywania sztucznej inteligencji. Przyszłość nowych technologii”.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę w wysokości 1000 EUR oraz możliwość publikacji prac w renomowanych czasopismach.

Prace można przesyłać do 31 marca 2022 roku.
Zgłoszenia tutaj: https://lnkd.in/dgvKxbW6