NOWY RAPORT

Miło nam poinformować, że w naszej zakładce wiedza pojawił się raport dr Karoliny Mania dotyczący badań nad LegalTech w kancelariach prawnych. Jest to już drugi raport, który dzięki zachowaniu ciągłości pozwala wyciągnąć pewne wnioski na temat tego, jak zmieniają się pewne zagadnienia związku z pandemią COVID-19. Kilka wniosków na bazie raportu, które wskazują, jak ważna jest to publikacja:

  • po wybuchu pandemii COVID-19 prawnicy znacznie chętniej (wzrost o ponad 27 %) rozliczają się w systemie projektowym i godzinowym;
  • po wybuchu pandemii COVID-19 wzrosło wykorzystanie wszystkich badanych technologii, z wyjątkiem systemów do zarządzania finansami;
  • najwyższy wzrost wykorzystania narzędzia przez prawników (w relacji do 1 edycji raportu) dotyczy podpisu elektronicznego (prawie o 19%);
  • stosunkowo wysoki odsetek prawników nie dostrzega wpływu wykorzystywania IT na współpracę sektorową (branżową) (50 %) oraz specjalizację usług świadczonych przez kancelarię prawną/dział prawny (46 %);
  • nastąpiła zmiana w postrzeganiu przydatności wykorzystywania sztucznej inteligencji (dotyczy systemów predykcyjnych), wobec których wzrost pozytywnej oceny przydatności sięgnął ponad 8 %.

Raport dostępny jest też na stronie internetowej: http://legaltechnology.pl