Historia powstania i cele

LegalEngineering to zespół naukowców oraz praktyków zajmujących się LegalTech oraz prawem nowych technologii.

Gospodarka cyfrowa 3.0 oraz Przemysł 4.0 opierają się na technologiach informatycznych, danych, w tym często na danych osobowych, IoT, cloud, itd. Ich rozwój prowadzi do coraz częstszego przeplatania się prawa, algorytmów i inżynierii. To z kolei rodzi wiele wątpliwości i pytań w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych w powyższych obszarach oraz edukacja prawników, informatyków, a także ogółu społeczeństwa w zakresie prawnych aspektów korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Uczelnie, jakie reprezentują członkowie konsorcjum

Uniwersytet Łotwy

Uniwersytet Łotewski to państwowy uniwersytet położony w Rydze na Łotwie, założony w 1919 roku. W rankingu QS World University Rankings uczelnia zajmuje 801. i 1000. miejsce na świecie, siódme w krajach bałtyckich i 50. w kategorii EECA.

Uniwersytet Iberoamerykański

Uniwersytet Iberoamerykański (IBERO), w swoim kampusie w Mexico-City, jest uznawany za jedną z najlepszych prywatnych instytucji edukacyjnych w kraju, szeroko znaną zarówno w Meksyku, jak i za granicą z wysokiej jakości swoich programów studiów.

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca

Włoski uniwersytet niepubliczny założony w Mediolanie w 1921 roku. W 2007 na jego 14 wydziałach, umiejscowionych w Mediolanie, Brescii, Piacenzy-Cremonie, Rzymie i Campobasso kształciło się 42 388 studentów. Organizacją założycielską uczelni był Instytut „Giuseppe Toniolo”.

Uniwersytet w Lipsku

Jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie i drugim co do wieku uniwersytetem w Niemczech. Uniwersytet powstał z fundacji książąt saskich Fryderyka I Kłótnika i Wilhelma II Bogatego w oparciu o bullę antypapieża Aleksandra V.

Uniwersytet w Weronie

Włoski uniwersytet znajdujący się w Weronie. Został założony w 1982 roku i jest zorganizowany w 12 departamentach. Według gazety biznesowej Il Sole 24 Ore został uznany za najlepszy nieprywatny uniwersytet we Włoszech w 2014, 2015 i 2016 r.

Uniwersytet Wrocławski

Jeden z największych i najstarszych uniwersytetów w Polsce, założony w 1702 r. jako Akademia Leopoldyńska. Obecnie tworzony przez 10 wydziałów będących dziedzictwem historii Śląska oraz spuścizny kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej. Według rankingu RankPro 2. najlepszy uniwersytet w Polsce. Mury tej uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów.

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju – Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Największa niepubliczna uczelnia akademicka Małopolski. W prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych uczelnia znajduje się pod numerem 242.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju. Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata z lutego 2017 roku, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 891 pośród wszystkich typów uczelni.

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został utworzony 1 października 1985 na mocy ustawy z 21 lipca 1984. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej (którego początki sięgają 1946, kiedy to był oddzielną uczelnią: Akademią Handlową, a od 1950 Wyższą Szkołą Ekonomiczną) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Uniwersytet Gdański

Polski uniwersytet utworzony w 1970 w Gdańsku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946). Wyróżniony w 2021 roku tytułem Uczelni w chmurze przez Microsoft.

Współpraca

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

Celem FREE jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych związanych z edukacją elektroniczną w kontekście wpływu prawa i nowych technologii na społeczeństwo i kulturę. FREE wspiera zwłaszcza ambitnych naukowców, którzy nie mają wystarczających środków badawczych oraz nie są obecnie nigdzie zatrudnieni.

Wydawnictwo NOMOS

Nomos Verlagsgesellschaft jest jednym z wiodących wydawnictw akademickich w dziedzinie prawa, nauk społecznych i humanistycznych. We wszystkich obszarach tematycznych szczególny nacisk kładzie się na kwestie europejskie i międzynarodowe. Nomos jest więc siłą, z którą należy się liczyć także poza światem niemieckojęzycznym – świadczy o tym nie tylko stale rosnący udział publikacji w języku angielskim i innych językach obcych.

Fundacja LEGALTECH POLSKA

Fundacja LegalTech Polska powstała w 2017 r. LegalTech Polska Meetup to rozmowy wokół dwóch zagadnień: „Tech for Law” – informatyzacja i nowe technologie stosowane w usługach prawnych oraz „Law for Tech” – prawo związane z coraz szerszym stosowaniem technologii w praktycznie każdej dziedzinie życia.

Youth Internet Governance Forum Poland

IGF Młodych Polska to inicjatywa, która powstała w 2020 roku we współpracy z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym. Naszym głównym celem jest stworzenie otwartego forum wymiany doświadczeń i poglądów między młodymi ludźmi i ekspertami z różnych regionów i środowisk. Chcemy pogłębić dyskusję na temat kluczowych tematów dotyczących zarządzania internetem i zachęcić młodych ludzi do aktywnego zaangażowania, zarówno na poziomie regionalnym jak i międzynarodowym.