Zachęcamy do zapoznania się z monografią członka naszego konsorcjum Jakuba Wyczik, zatytułowaną „Dobra wirtualne z perspektywy użytkowników i dostawców treści. Prawne uwarunkowania obrotu”, która ukaże się już wkrótce nakładem C.H.Beck.

Dobra wirtualne to niematerialne przedmioty oraz waluty istniejące w grach lub społecznościach online. Problematyka dóbr wirtualnych wywodzi się przede wszystkim z gier komputerowych (zwłaszcza MMO), w których gracze zdobywają wirtualny majątek.

Mimo istotnego znaczenia rynku dóbr wirtualnych z perspektywy gospodarki, brak w polskim prawie bezpośrednich uregulowań statusu prawnego tego rodzaju treści. Istota problemu nabiera także fundamentalnego znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju społeczności cyfrowych, mając na uwadze zwłaszcza koncepcję tzw. metawersum (ang. metaverse) oraz rozwój technologii VR.

Dlatego też powstała powyższa publikacja, która ma stanowić kompendium wiedzy prawnej na temat dóbr wirtualnych. Celem publikacji jest przedstawienie analizy prawnych aspektów obrotu dobrami wirtualnymi, popartej badaniami empirycznymi z perspektywy wieloletniego gracza i badacza-prawnika jednocześnie.

Książka dotyczy takich kwestii jak:
🔹 pojęcia dobra wirtualnego, wirtualnego świata, konta użytkownika oraz gry,
🔹 statusu prawnego powyższych dóbr,
🔹 charakteru umowy przenoszącej tego rodzaju dobra, w tym popularnej w praktyce koncepcji „umowy sprzedaży czasu” poświęconego na zdobycie przedmiotów i rozwój konta,
🔹 prawa właściwego dla umów, takich jak EULA, ToS czy ToU,
🔹 praktyki obrotu, w tym jego ograniczeń dotyczących tzw. Real-Money Tradingu (RMT), czyli obrotu dobrami wirtualnymi w zamian za prawne środki płatnicze,
🔹 wyczerpania prawa do kontrolowania egzemplarzy utworów, zwłaszcza w kontekście problematyki wyczerpania prawa do egzemplarzy gier komputerowych,
🔹 nowych zasad odpowiedzialności za treści i usługi cyfrowe w UE, które dotyczą takich dóbr jak programy komputerowe, gry elektroniczne, pliki wideo, audio, ebooki, usługi chmurowe czy hostingowe, a także kryptoaktywa, w tym tokeny ze szczególnym uwzględnieniem NFT.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20675-dobra-wirtualne-z-perspektywy-uzytkownikow-i-dostawcow-tresci-prawne-uwarunkowania-obrotu-jakub-wyczik