OTWARTY DOSTĘP

Międzynarodowa publikacja „Coronavirus and the Law in Europe” skupiająca się na badaniu wpływu pandemii COVID-19 na prawo i jego konsekwencje w krajach europejskich już dostępna za darmo na portalu Intersentia Online. Szczególnie polecamy Państwa uwadze rozdział „A New Approach to the Legal Understanding of “Directness” and “Participation” in the Aftermath of COVID-19”, którego współautorem jest kierownik naszego konsorcjum prof. UO dr hab. Darek Szostek.

To przedsięwzięcie naukowe jest prawdopodobnie największą publikacją naukową na temat wpływu pandemii na prawo. Stanowi ona wspólny, zespołowy wysiłek mający na celu ustrukturyzowanie ostatnich i bieżących zmian prawnych w spójny i ogólnoeuropejski przegląd dotyczący COVID-19 i prawa. Obejmuje praktycznie wszystkie kraje europejskie oraz dyscypliny prawne i składa się z rozdziałów napisanych przez ponad sześćdziesięciu renomowanych europejskich naukowców.