NADCHODZĄ ZMIANY EIDAS

Na początku czerwca Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych (eIDAS). Zaproponowano wiele zmian obejmujące między innymi skutki prawne związane ze stosowaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT), elektronicznego poświadczania atrybutów czy elektroniczną archiwizację dokumentów. Te i wiele więcej zmian omawiają w swoim artykule nasz kierownik prof. UO dr hab. Dariusz Szostek oraz dr Michał Nowakowski.

Artykuł dostępny po kliknięciu w niniejszy link.