LegalTech polish version release!

LegalTech polish version release!

PREMIERE The international publication comprehensively discussing the issue of new technologies in lawyer’s work “Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym” edited by...